طراحی اسکاندیناوی

سبک اسکاندیناوی در طراحی دکوراسیون داخلی

سبک اسکاندیناوی در طراحی دکوراسیون داخلی، با حداقل گرایی، سادگی و کارایی مشخص می شود. اگرچه طراحی اسکاندیناوی از دهه 1950 میلادی شروع شده است ، اما امروزه همچنان یک سبک محبوب در طراحی داخلی محسوب می شود. این سبک متعلق به مکتب مدرنیسم است و یک جنبش طراحی است که با تمرکز بر کارکردگرایی و سادگی صورت می گیرد. همچنین شامل استفاده از مواد طبیعی مانند چرم ، چوب و کنف در عناصر دکوراسیون است.